Utbildning

Under tusentals år har våra uråldriga kulturer studerat två-vägskommunikationen mellan människan och naturens cykler och hur dessa påverkar människans fysiologi Ett exempel är månens faser och hur det påverkar inte bara flod och ebb utan vätskorna i kroppen. Ett annat exempel är hur dagens och nattens cykler påverkar aktivitet och vila, eller när vi ska så plantor för att skörda maximal avkastning.

 

För många utav oss är det lättare att upptäcka dessa förändringar i våra trädgårdar och hos våra husdjur än i oss själva.Naturkrafterna och de varierande årstiderna påverkar inte bara världen vi lever i utan också våra inre tillstånd och behov.

 

Seasonal Yoga grundar sig på att vi är en del av naturen och dess skiftningar. Genom att lära oss mer om detta kan vi stödja hälsan på ett naturligt sätt, kanske också lättare hantera saker som pågår runt om oss i världen. Seasonal Yoga har en genomgripande påverkan på vårt välmående och vår motivation på alla plan och kan vara en ovärderlig grund för personlig utveckling och helande.

 

Seasonal Yoga erbjuder flera verktyg för att bidra till att återskapa god balans.

Under året erbjuder vi sex olika yoga-flöden att variera din yoga med under året.

Alla dessa yoga-flöden är baserade på att stödja individens hälsa, de inre organen, de känslomässiga aspekterna och sinnet.

 

I förlängningen leder denna rytm till att bibehålla hälsa och välmående i ett samhälle med högt tempo och ibland höga krav.  Det ger individen verktyg att förena sig själv med sin egen natur. Yogan är så mycket mer än bara fysiska övningar, den kan leda till ett nytt sätt att vandra på vägen genom livet.

YOGA arbetar med den vitala livskraften (Prana) och alla aspekter av en person, den fysiska, psykiska, emotionella och spirituella. Ordet yoga kommer från Sanskrit  ‘Yuj’ som betyder att på ett praktiskt sätt förena och harmoniera kropp, sinne och känslor, på ett spirituellt plan att förena individen till det universella medvetandet. I Seasonal Yoga lägger vi också till att förena individen med naturens förändringar och ständiga flöde.

Yoga utgörs av regelbunden träning av;

 

  • Asanas – positioner
  • Pranayamas – andnings tekniker
  • Mudras – hand-positioner, som också speglar psyket
  • Bandhas – lås för att aktivera energin
  • Shatkarmas eller Kriyas – reningsövningar

 

 Alla dessa övningar renar kroppen, sinnet och energin så att kroppen förbereds för meditation. Det är vetenskapligt belagt att Meditation återställer fysisk och mental hälsa

 

Kom med under ett utbildningsår, 200 timmar!

NY UTBILDNING STARTAR I

VÄsterÅs

2019-2020

Läs mer i pdf

NY UTBILDNING STARTAR I

NORRKÖPING

2019-2020

Läs mer i pdf

Svenska English

Meny